Спортно игрище ''И З В О Р А''

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ***

 

Конферентната зала е с капацитет до 22 места.