Парк

Пещера "УХЛОВИЦА" с. Могилица ***

 

Ухловица е  двуетажна диаклазна пропастна пещера. Намира се на 1040м.

надморска височина, на 3 км. североизточно от с.Могилица(Смилян).

Дължината и е приблизително 460 м, а средната температура е 11 градуса. Името и идва от птицата от семейство сови - улулица. Посещавана е приблизително от 3000 души годишно.

В Ухловица се срещат коралити и в неиния край е леденият Бял водопад.

Намира се на около 35 км. от Комплекс „ИЗВОРА”