Стаи

Екопътека "КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ" гр. Смолян ***

 

Екопътека Каньонът на водопадите в резерват Сосковчето, започва едва на 2-3 км

от град Смолян и е маркирана като такава 2003-2004 г. с дължина 6 км, която в последствие, поради големия туристически интерес, е удължена на почти 10 км.

Преминаването на пътеката през резервата дава възможност за наблюдаване на множество природни феномени и биологично разнообразие. Най-впечатляващи по нейната дължина са красивите водопади, на които и тя дължи своето име. Можете да се насладите на 46 от тях,

ако изминете целия преход, като най-големия е водопад Орфей. По пътеката има места

за отдих, а формата и е кръгова и се връщате откъдето сте тръгнали. Намира се на 33 км. от Комплекс „ИЗВОРА”