Басейн & СПА

Кристална зала "РОДОПСКИ КРИСТАЛ" гр. Мадан ***

 

Залата е музей, основан през 1984г. в град Мадан. Музеят съхранява над 580 кристални

експонати, всичките красиви и вълнуващи.

Разполага с представители от групата на ахатите,

сфаларита, кварца, калцита и др.

Музеят е пълноправен член на асоциацията на минераложките музеи.
Намира се на 5 км. от Комплекс "ИЗВОРА"