Хотелски комплекс ИЗВОРА

"ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ" гр. Смолян ***

 

Регионалният исторически музей в Смолян е създаден през 1935 г. Музеят се намира

в центъра на града, а в експозициите и фондовете му се съхраняват около 150 000 предмета от историята, бита и културата на родопчани. Постоянната експозиция на музея

- Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни, има няколко

раздела и представя историята, бита, занаятите, архитектурата на района и др.

В етнографската експозиция са изложени традиционни родопски носии от ХІХ и първата

половина на ХХ век. Намира се на 30 км. от Комплекс „ИЗВОРА”