Стопански двор

"СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА" гр. Смолян ***

 

"Смолянските езера" са пръснати по цялата долината на река Черна, до град Смолян.

В миналото езерата са били повече от 20, но към настоящия момент са само 8.

Езерата носят имена като "Бистрото езеро", "Мътното", "Тревистото", "Платеното", "Милушевското", "Османовия гьол", "Силажа" и "Лагера". Местността, в която се намират езерата, е богата на

поляни, като с това съчетание на поляни и езера,

тя се превръща в уникално място за къмпинг.
Тъй като става въпрос за група обекти и няма как да посочим конкретна локация, за локация на езерата избрахме място, от което се разкрива гледка към тях.

Намират се на 36 км. от Комплекс „ИЗВОРА”